Specjalna wiadomość dla członków Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Prawie wszyscy dyrektorzy z naszego serwisu społecznościowego Business Dialog, stworzonego przede wszystkim dla uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” - otrzymują od nas - od swoich kolegów po fachu, bo serwis tworzą sami uczestnicy, którzy w nim codziennie zamieszczają filmy i posty, piszą i komentują – codzienną korespondencję o nowych materiałach i wydarzeniach (nigdy reklamy czy oferty, bo tego z założenia nie ma w Business Dialog). Jednak w ostatnich kilku miesiącach pojawiły się w społeczności Business Dialog inicjatywy, które znacząco uzupełniają jej działanie - w kierunku generowania nowych biznesów i realizacji ważnych społecznie projektów. Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog" - największa nasza społeczność – będzie działać bez zmian: w dalszym ciągu będziemy zamieszczać materiały i dyskusje pomocne w rozwoju zawodowym i skuteczności w pracy, w dalszym ciągu co miesiąc będą spotkania, śniadania biznesowe we wszystkich 10 oddziałach, w dalszym ciągu wystawiamy zaświadczenia dla KIBR i ACCA, itd. Ale wszyscy, również uczestnicy tego Klubu, uzyskają nowe możliwości, związane nie tylko z pracą w korporacji.

Oto pełny komunikat o zmianach.

Wygląda na to, że Fabryka Innowacji nie będzie tylko pomysłem publicystycznym, rzuconym w naszej społeczności przez Pawła J. Dąbrowskiego. Wielu uczestników Business Dialog naciskało na mnie, żeby coś z nim zrobić. Więc robimy. W grupie osób zaproszonych przeze mnie do zespołu roboczego omówiliśmy – a były to trudne rozmowy, nie pozbawione sytuacji konfliktowych – różne formy, które mogą pogodzić społecznościowy charakter tego przedsięwzięcia z jego biznesową skutecznością i opłacalnością dla wszystkich. Stowarzyszenie, spółka, fundacja, inkubator, spółdzielnia, kooperatywa, sieć aniołów biznesu?

Przypomnijmy założenia.

1. Wielu z nas ma zasoby, które są słabo zagospodarowane, a mogłyby lepiej, gdy skojarzyć je z zasobami innych uczestników Business Dialog, z którymi wiąże nas przynajmniej wstępne zaufanie, zrodzone poprzez uczestnictwo w licznych działaniach Business Dialog i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy Klubu „Dyrektor na Swoim” (w serwisie internetowym lub w realu). Te zasoby to np. kapitał, pomysł, firma, wiedza, czas, kontakty, startup.

2. Większość z nas rozumie, że stanowisko menedżera, dyrektora czy prezesa – pracownika najemnego – jest mocno nietrwałe, z naszej bądź bez nie naszej winy. Warto mieć „drugą nogę”, warto mieć Plan B na swoje zawodowe życie.

3. Wielu z nas, pracując latami, ba, dziesięcioleciami w korporacjach, pragnie wreszcie zrealizować swój pomysł na produkt, biznes lub pracę, w swoim stylu i zgodnie z własnym poczuciem sensu. Liczni są ci, którzy mają żyłkę innowatora i chcą się spełniać w tych obszarze.

4. Każdy uczestnik Fabryki ma szanse zarabiać lub pomnażać kapitał, poprzez:

Przyjęliśmy założenie, że optymalną formą naszej działalności będzie spółdzielnia, realizująca samodzielnie projekty lub działająca poprzez spółki prawa handlowego, tworzone do pomysłów rokujących wzrost i sukces rynkowy. Spółdzielca jest współwłaścicielem przedsięwzięcia. Współwłasności nie zapewnia żadna inna forma, np. fundacji czy stowarzyszenie. W spółki spółdzielcy będą mogli inwestować swoje środki również bezpośrednio, nie tylko poprzez spółdzielnię. Środki na inwestycje będą pozyskiwane również spoza spółdzielni.

Siła naszego pomysłu jest nie tylko w samej spółdzielni, ale w konglomeracie spółdzielnia/spółka kapitałowa zarządzająca inwestowaniem/ spółki celowe, realizujące projekty inwestycyjne. Niektóre działalności, jak np. crowdfounding czy działalność inwestycyjna taka, jaką prowadzą fundusze inwestycyjne, wymagają specjalnych zezwoleń, które bardzo trudno byłoby uzyskać spółdzielni.

Przyjęliśmy, że wpisowe do spółdzielni będzie wynosić 2000 zł, jeden udział w spółdzielni będzie wynosił również 2000 zł. Spółdzielca musi kupić co najmniej jeden udział i wpłacić wpisowe.

W tej chwili rozpoczęliśmy proces rejestracji spółdzielni, który potrwa około czterech miesięcy (formalności!). Potem będziemy mogli zaprosić uczestników Business Dialog do spółdzielni, a następnie powoływać spółki do projektów biznesowych. Powstanie również Fundacja do realizacji projektów intelektualnych.

Jeśli ktoś już dzisiaj wie, że jest to propozycja dla niego, np. jako inwestora czy jako właściciela pomysłu biznesowego, to proszę pisać do mnie Iwona_Bartczak@businessdialog.pl . Wszelkie sugestie co do statutu czy modelu działania też przyjmiemy z radością. Spotkamy się też zainteresowanymi osobami, jeśli to zaproponują.

A teraz: dlaczego piszę w licznie mnogiej? Grupa robocza Fabryki Innowacji liczy 10 osób, pierwszych spółdzielców, bo tyle osób trzeba, aby ją zarejestrować. Są to:

Iwona D. Bartczak jest dziennikarzem, publicystą, twórcą klubów biznesowych, animatorem społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, społeczne, egzystencjalne. W latach 1995-2005 najpierw redaktor Życia Warszawy, potem tygodnika Computerworld, potem redaktor naczelny magazynów CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Obecnie partner zarządzający w wydawnictwie Business Dialog i redaktor naczelny serwisu www.businessdialog.pl. Twórca i zarządca m.in. Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”oraz think tanku i bloga dotyczącego nowych modeli biznesu Lepszy Biznes www.lepszy-biznes.pl .  Juror Konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Katarzyna Bulkowska jest współpracownikiem wydawnictwa Business Dialog, współautorem coworku i akceleratora startupów Nowy Świat, współautorem badań opinii realizowanych w wydawnictwie. Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, na którym była szefową samorządu. W trakcie studiów związała się zawodowo z branżą badań społecznych i marketingowych, pracując m.in. w Ipsos Polska. Później prowadziła własny biznes w branży gastronomicznej oraz działania promujące tzw. rodzicielstwo bliskości, wpisującego się w postawę proekologiczną i postawę świadomego konsumenta.

Jarosław Chołodecki jest obecnie właścicielem hotelu B&B na Smolnej w Warszawie, animatorem stowarzyszenia mieszkańców tej ulicy oraz inicjatorem licznych koncertów, szczególnie szopenowskich w Warszawie. Przed 1981 rokiem pracował jako dyrektor ekonomiczny w zakładach przemysłowych, był zaangażowany w działalność pierwszej „Solidarności” i internowany w 1981 roku. Potem przebywał na emigracji w USA. Po powrocie pracował w Orlen, Banku Światowym, UNDP. Jest współtwórcą i wiceprezesem stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych.

Mariusz Grajda jest dyrektorem finansowym z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych korporacjach. Pracował m.in. w DAS, Coty, Kamis Przyprawy (McCormick), TZMO. Angażuje się w działalność stowarzyszeń zawodowych i branżowym. Jako przedstawiciel Konferencji Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej skutecznie współnegocjował z Ministerstwem Finansów przepisy podatkowe dla branży. Od trzech lat jest członkiem kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Marcin Ledworowski jest dyrektorem operacyjnym Biura Informacji Kredytowej. Wcześniej był m. in. wiceprezesem BIG Infomonitor, dyrektorem w Banku Pocztowym i w Play – P4. Jest również inicjatorem i szefem startupów, inwestorem. Do swoich sukcesów zalicza projekty budowania nowych marek. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym po stronie przedsiębiorstwa i po stronie instytucji finansowych, w tym banków. Jest członkiem Rady Izby Gospodarki Elektronicznej eCommerce Polska, a także wykładowcą na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Michał Pajdak jest prezesem i współzałożycielem Appgration. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jest certyfikowanym trenerem (certyfikat House of Skills), wykładowcą i coachem biznesowym, mentorem. Pełnił stanowiska kierownicze m.in. w Opus Capita, GS1, Lidl, Jeronimo Martins. Jest laureatem rządowego programu - TOP 500 Innovators. Od 13 lat zajmuje się komunikacją z klientem, sprzedażą i komercjalizacją innowacyjnych technologii IT w branży FMCG i retail.

Paweł Przybyszewski jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony coach i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Dariusz Samól jest doradcą w zakresie transformacji biznesu wspieranej przez technologie informacji. Zajmuje stanowisko Principal Business Consultant’a w międzynarodowym oddziale firmy SAP. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał uczestnicząc w projektach transformacyjnych i wdrożeniowych w krajach Europy Zachodniej, USA, Rosji Kazachstanu i Dalekiego Wschodu. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowo-informatycznych dla potrzeb zarządzania produkcją, logistyką i transportem. Wcześniej w Polsce pełnił obowiązki kierownika projektu w przedsięwzięciach wdrożeniowymi firm SAP i ICL.

Marek Jan Szala jest prezesem Fundacji Przywództwo.org. Jest menedżerem i doradcą z doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami, budowania i rozwoju produktów oraz restrukturyzacji firm. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał budując od podstaw i prowadząc centrum usług wspólnych (SSC) dla szwajcarskiej Grupy Kapitałowej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Absolwent (MBA) Nottingham Trent University i WSB przy UE w Poznaniu. Ukończył również Akademię Psychologii Przywództwa prowadzoną przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Robert Zaranowicz obecnie jest dyrektorem finansowym Grupy Havas Worldwide. W poprzednich latach pełnił taką funkcję m. in. w Home.pl i TNS OBOP. Wcześniej współtworzył rynek terminowy energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (obecnie grupa GPW). Ma doświadczenie we współpracy z funduszami private equity. Jest członkiem kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Ten zespół wskazał na mnie jako pierwszego prezesa powoływanej spółdzielni. Na pewno nie idealnego, ale ... od czegoś trzeba zacząć J. Zarząd na pewno nie będzie jednoosobowy, o pełnym składzie poinformuję w następnych komunikacie. Na szefa Rady Nadzorczej wybrano Michała Pajdaka.

Nasz zespół – po wielu godzinach rozmów, konstruowania scenariuszy i zasięgania porad prawników i osób nam kibicujących – czuje się swobodnie z tematem, ale dla uczestników Business Dialog – potencjalnych spółdzielców – na pewno nie wszystko jest jasne. Proszę piszcie, zadawajcie pytania, mnóżcie wątpliwości, ale.... nie bądźcie obojętni!

Iwona D. Bartczak Business Dialog www.businessdialog.pl

Ps. Aby sprawdzić, czy korespondencja z Business Dialog przychodzi prawidłowo, trzeba wejść w USTAWIENIA (prawa belka na stronie głównej, u góry pod nazwiskiem) potem w ADRES EMAIL po lewej stronie, a tam sprawdzić, jaka korespondencja została zaznaczona, jakie powiadomienia, itd.


Partner Extor
Partnerem KDF Dialog i Business Dialog przy tworzeniu spółdzielni Fabryka i3 jest Extor www.extor.pl , zapewniający jej obsługę finansów i księgowości.
Zaproszenia na lipiec i sierpień 2016 roku

Wydawnictwo Business Dialog i Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
zapraszają na wakacyjne spotkania dyrektorów

Ile zmiany, ile kontynuacji - jak osiągnąć równowagę

6.07.2016 godz. 9-11 Warszawa Restauracja Zielony Niedźwiedź
ul. Smolna 4

12.07.2016 godz. 9-11 Łódź Stare Kino ul. Piotrkowska 120

25.08.2016 godz 9-11, Katowice, Hotel Angelgo Jazz Bar
ul. Sokolska 24

Tradycyjne w społeczności Business Dialog spotkanie wakacyjne, jednak – również jak zwykle – z aspektem mocno refleksyjnym.

Ciągłość i zmiana. Co tak naprawdę ma znaczenie: dziejące się zmiany czy nasz stosunek do nich? Czy reagowanie na zmiany jest podświadomie przyjętym obowiązkiem, przymusem? Poczucie przemijania i poczucie wartości chwili.

Gośćmi specjalnymi będą:

W Warszawie Grzegorz Maciaszek, zajmujący się rozwojem produktów i usług, szczególnie  generowania innowacji w firmach, przedstawiciel w Polsce firmy La Salle Matrix.

W Łodzi Giełzak, wiceprezes Shirehire, pierwsze polskiej społecznościowej platformy rekrutacji, współtwórca WetheCrowd, think tanku zajmującego się cyfrowymi społecznościami, socjologią Internetu, crowdfundingiem.

Rzecz rozważymy nie tylko filozoficznie, ale też na przykładzie mody, której istotą jest zmienność, ale przecież ile mamy w niej powrotów, a kanony elegancji są wręcz uniwersalne. Tutaj nasze rozważania wzmocni przedstawiciel marki Próchnik.

-----

Podczas tegorocznych wakacji zmieniliśmy stary zwyczaj jednego wakacyjnego spotkania - w lipcu w Warszawie. Nasz społeczność, przede wszystkim KLubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" bardzo poszerzyła się, więc i zwielokrotniamy okazje do rozmowy. W tym roku w wakacje odbywają się trzy spotkania: w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Wszystkie z tym samym tematem, typowo wakacyjnym, lżejszym, mniej praktycznym, a bardziej refleksyjnym, aczkolwie nie pozbawionym użyteczności w codziennym życiu.

Ciągłość i zmiana. Co tak naprawdę ma znaczenie: dziejące się zmiany czy nasz stosunek do nich? Czy reagowanie na zmiany jest podświadomie przyjętym obowiązkiem, przymusem? Poczucie przemijania i poczucie wartości chwili.

Rzecz rozważymy nie tylko filozoficznie, ale też na przykładach. Markę Próchnik reaktywowano z sukcesem. Dlaczego akurat sięgnięto po starą markę, zamiast stworzyć nową? A może trzeba i to i to?

Zapraszamy na sotkanie w Katowicach w sierpniu.

Iwona D. Bartczak, Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” www.businessdialog.pl

Copyright © 2007 - 2016 Business Dialog Iwona D. Bartczak - All Rights Reserved